Om oss

Historien om Odlingsnätverket Seved

Historien om Odlingsnätverket Seved börjar i det nu nerlagda projektet Barn i stan på området Seved i centrala stadsdelen Södra Sofielund i Malmö. Det treåriga projektet syftade till att skapa en gränsöverskridande dialog mellan olika kulturer och åldrar och använde bland annat odling som en metod för möten. Genom att praktiskt taget bryta upp asfalten och gräva bort den oanvända gräsmattan kunde år 2009 istället en prunknade odling av potatis, majs, blomsterbönor, gurka och solrosor m.m. anläggas mitt i stan. Plötsligt skapades rum för aktiviteter där alla kunde delta på gemensamma grunder. Alla har en relation till odling och mat, alla kan bidra med kunskap och erfarenhet och alla kan sätta spaden i marken och njuta av en solmogen tomat direkt från plantan.

Under projektets tid började idén kring ett odlingsnätverk att växa fram då boende i området visat eget intresse för odlingarna och ställt den viktigaste av frågor: Var det möjligt även för dem att odla i anslutning till sin fastighet?

Efter att projektet Barn i stan avslutats i april 2011 formades det engagemang som fanns i två initiativ, företaget Odla i stan och den ideella föreningen Odlingsnäverket Seved.

Modellen innebär att fastighetsägarna upplåter mark åt boende och står för redskap, jord, pallkragar samt bevattningsmöjligheter. Fröer och plantor bekostar boenden själva. Odlingsnätverket Seveds roll är att hjälpa boende att komma i gång samt stötta, inspirera, samordna och utbilda i ekologisk stadsodling. Genom att bedriva öppna odlingsträffar där vi tillsammans hjälper varandra kan ett kunskapsutbyte ske men också relationer människor emellan skapas. Detta kallas socio-ekologisk odling.

Idag består Odlingsnätverket Seved inte bara av boende i området, föreningen är öppen för alla att vara med i och den stora kvartersträdgården lockar intresserade även utanför Malmös stadsgränser. Vissa kommer för att umgås, andra för rekreation. Somliga kommer för att lära och andra för att leka.

Det som en gång började med ett par pallkragar har nu utvecklats till fullskalig stadsodling på innegårdar och kvarterstomter men också på områdets torg. I nätverkets regi finns även en kvartersträdgård och den unika ätbara utomhusväggen. Tillsammans utgör det ca 800 m² odlad yta mitt i stan!

Värdegrund

Ekologiskt och socialt i första hand

I grunden handlar Odlingsnätverket Seved om att underlätta och stödja de som med hållbara och ekologiskt sunda metoder ska börja odla, eller redan odlar, på markytor i eller nära stadsmiljö i Malmö Stad. Nätverket utgår från fastigheter i Södra Sofielund men inspirerar och rådgör gärna med alla intresserade. All verksamhet i Odlingsnätverket Seveds regi är öppet för alla oavsett etnicitet, religion, kön, nationalitet eller social status. Föreningen vidareutvecklar socio- ekologisk odling och arbetar för att sprida information om t.ex permakultur som odlingsmetod.

Socio-ekologisk odling

Det kan finnas flera anledningar att börja odla tillsammans i staden. Vissa har politiska avsikter och pratar omställning och praktisk miljövetenskap, om livsmedelskontroll, valfrihet och mångfald. Egenproducerat kan också innebära minskade utgifter vad gäller mat och vid överskottsproduktion även ett tillskott i kassan.

Andra pratar om begrepp som biologisk mångfald och ekosystemtjänster, att stadsodling även har en förmåga att försköna och förgröna, att skapa en mer varierad och hälsosammare utemiljö till förmån för såväl människor som djur. Växter producerar inte bara mat utan fungerar som vindskydd, ökar luftfuktigheten och ger täckmaterial – det skapar mångfald istället för bara enfald.

Vår erfarenhet visar oss även att odling har en stark social dimension. Sedan tidigare är det känt att stadsodling på ett lärorikt, pedagogiskt och handfast sätt visar barn i urban miljö samband och kretslopp i naturen. Odling och grönska som hälsosamma livsmiljöer används även i terapi, rehabilitering, meditation och rekreation. Det kombinerar praktiskt arbete och avkoppling vilket kan ge en känsla av meningsfullhet och minskad stress. Detta i sin tur bidrar till en bättre folkhälsa- det är inte för inget man pratar om naturens läkekraft.

I Odlingsnätverket Seved pratar vi om att hjälpa varandra kombinera glädje och nytta i att odla i sitt närområde och att skapa gröna mötesplatser. Odling är ett gränsöverskridande ämne som samlar, engagerar, intresserar, förenar och aktiverar alla sorters människor – avsett bakgrund. Under gemensamma former fungerar odling även som ett sätt att umgås, vilket ger otaliga mervärden.

Som en utveckling av att människor träffas och odlar tillsammans skapas flera sociala aspekter. På Seved – ett område med en problematisk historia av bl.a. nedgångna fastigheter och social utsatthet – träffas människor och lär känna både varandra och sitt grannskap. En känsla av trygghet uppstår där människor håller sig utomhus och tillsammans med sina grannar träffas till sent om sommarkvällarna för att rensa ogräs eller byta recept. Upplevelsen av trygghet hjälper människor att känna tillhörighet och  tilltro för varandra. Även gemenskap och en känsla av stolthet kan gro när boenden få vara med och förändra sin egen utemiljö. Det är fantastiskt att en gulnande gräsmatta som används till hundrastgård med hjälp av några boenden kan förvandlas från öken till oas! Resurser som förvaltas gemensamt stärker människors ansvarskänsla och delaktighet. Vår erfarenhet av vandalisering är att det helt enkelt inte förekommer om alla får vara med och bestämma och hjälpa till.

Samarbeten

Den arbetsmodell som Odlingsnätverket Seved utgår från förutsätter samarbeten av olika slag. Grunden bygger vi tillsammans med fastighetsägare som upplåter mark och redskap för odling, men samarbeten finns även inom bioodling och uppdraging av plantor m.m. Föreningen söker ständigt sponsorer och strävar efter givande samarbeten. Vi prioriterar  nätverk, grupper, organisationer, myndigheter och företag som upplåter mark, stöttar med ekonomiska medel och visar att vi delar samma värdegrund.

Gillar du det Odlingsnätverket Seved gör? Då kanske du är intresserad av att stödja föreningen på något vis! Kontakta oss om du har frågor eller idéer. Du kan även stödja genom att Bli medlem.

Sponsorer

Vänner