Om oss

Historien om Odlingsnätverket Seved börjar i det nu nerlagda projektet Barn i stan på området Seved i centrala stadsdelen Södra Sofielund i Malmö. Det treåriga projektet syftade till att skapa en gränsöverskridande dialog mellan olika kulturer och åldrar och använde bland annat odling som en metod för möten. Genom att praktiskt taget bryta upp asfalten och gräva bort den oanvända gräsmattan kunde år 2009 istället en prunknade odling av potatis, majs, blomsterbönor, gurka och solrosor m.m. anläggas mitt i stan. Plötsligt skapades rum för aktiviteter där alla kunde delta på gemensamma grunder. Alla har en relation till odling och mat. Alla kan bidra med kunskap och erfarenhet. Alla kan sätta spaden i marken och njuta av en solmogen tomat direkt från plantan.

Under projektets tid började idén kring ett odlingsnätverk att växa fram då boende i området visat eget intresse för odlingarna och ställt den viktigaste av frågor: Var det möjligt även för dem att odla i anslutning till sin fastighet?

Efter att projektet Barn i stan avslutats i april 2011 formades det engagemang som fanns i två initiativ, företaget Odla i stan och den ideella föreningen Odlingsnäverket Seved.

Modellen innebär att fastighetsägarna upplåter mark åt boende och står för redskap, jord, pallkragar samt bevattningsmöjligheter. Fröer och plantor bekostar boenden själva. Odlingsnätverket Seveds roll är att hjälpa boende att komma i gång samt stötta, inspirera, samordna och utbilda i ekologisk stadsodling. Genom att bedriva öppna odlingsträffar där vi tillsammans hjälper varandra kan ett kunskapsutbyte ske men också relationer människor emellan skapas. Detta kallas socio-ekologisk odling.

Idag består Odlingsnätverket Seved inte bara av boende i området, föreningen är öppen för alla att vara med i och den stora kvartersträdgården lockar intresserade även utanför Malmös stadsgränser. Vissa kommer för att umgås, andra för rekreation. Somliga kommer för att lära och andra för att leka.

Det som en gång började med ett par pallkragar har nu utvecklats till fullskalig stadsodling på innegårdar och kvarterstomter men också på områdets torg. I nätverkets regi finns även en kvartersträdgård och den unika ätbara utomhusväggen. Tillsammans utgör det ca 800 m² odlad yta mitt i stan!