Rosa och röda rosor på Seved.

Odlingsnätverket Seved

Odlingsnätverket Seved är en ideell förening som genom socio-ekologisk odling verkar för att skapa gröna mötesplatser och en långsiktigt hållbar stadsmiljö i Sofielund i Malmö. Tillsammans med boende, föreningar, fastighetsägare och kommunal verksamhet samordnar vi rekreativa och ekologiskt matproducerande kvartersträdgårdar i området.

Vi har i regel odlingsträffar största delen av året. Alla är välkomna, oavsett vart du bor, vem du är eller din (o)kunskap inom odling!

Bild ifrån Sevedsodlingen med ett plakat om Seveds nya tillgängliga odlingar maila om intresse finns.

På Seved anläggs en tillgänglig odling

Du som vill odla och har rullstol, rullator eller har svårt att böja dig. Skicka ett mejl, beskriv ditt intresse och dina behov.