Värdegrund

Ekologiskt och socialt i första hand
I grunden handlar Odligsnätverket Seved om att underlätta och stödja de som med hållbara och ekologiskt sunda metoder ska börja odla, eller redan odlar, på markytor i eller nära stadsmiljö i Malmö Stad. Nätverket utgår från fastigheter i Södra Sofieund men inspirerar och rådger gärna alla intresserade. All verksamhet i Odlingsnätverket Seveds regi är öppet för alla oavsett etnicitet, religion, kön, nationalitet eller social status. Föreningen vidareutvecklar socio- ekologisk odling och arbetar för att sprida information om t.ex. permakultur som odlingsmetod.