Socio-ekologisk odling

Det kan finnas flera anledningar att börja odla tillsammans i staden. Vissa har politiska avsikter och pratar omställning och praktisk miljövetenskap, om livsmedelskontroll, valfrihet och mångfald. Egenproducerat kan också innebära minskade utgifter vad gäller mat och vid överskottsproduktion även ett tillskott i kassan.

Andra pratar om begrepp som biologisk mångfald och ekosystemtjänster, att stadsodling även har en förmåga att försköna och förgröna, att skapa en mer varierad och hälsosammare utemiljö till förmån för såväl människor som djur. Växter producerar inte bara mat utan fungerar som vindskydd, ökar luftfuktigheten och ger täckmaterial – det skapar mångfald istället för bara enfald.

Vår erfarenhet visar oss även att odling har en stark social dimension. Sedan tidigare är det känt att stadsodling på ett lärorikt, pedagogiskt och handfast sätt visar barn i urban miljö samband och kretslopp i naturen. Odling och grönska som hälsosamma livsmiljöer används även i terapi, rehabilitering, meditation och rekreation. Det kombinerar praktiskt arbete och avkoppling vilket kan ge en känsla av meningsfullhet och minskad stress. Detta i sin tur bidrar till en bättre folkhälsa- det är inte för inget man pratar om naturens läkekraft.

I Odlingsnätverket Seved pratar vi om att hjälpa varandra kombinera glädje och nytta i att odla i sitt närområde och att skapa gröna mötesplatser. Odling är ett gränsöverskridande ämne som samlar, engagerar, intresserar, förenar och aktiverar alla sorters människor – avsett bakgrund. Under gemensamma former fungerar odling även som ett sätt att umgås, vilket ger otaliga mervärden.

Som en utveckling av att människor träffas och odlar tillsammans skapas flera sociala aspekter. På Seved – ett område med en problematisk historia av bl.a. nedgångna fastigheter och social utsatthet – träffas människor och lär känna både varandra och sitt grannskap. En känsla av trygghet uppstår där människor håller sig utomhus och tillsammans med sina grannar träffas till sent om sommarkvällarna för att rensa ogräs eller byta recept. Upplevelsen av trygghet hjälper människor att känna tillhörighet och  tilltro för varandra. Även gemenskap och en känsla av stolthet kan gro när boenden få vara med och förändra sin egen utemiljö. Det är fantastiskt att en gulnande gräsmatta som används till hundrastgård med hjälp av några boenden kan förvandlas från öken till oas! Resurser som förvaltas gemensamt stärker människors ansvarskänsla och delaktighet. Vår erfarenhet av vandalisering är att det helt enkelt inte förekommer om alla får vara med och bestämma och hjälpa till.