Vad kan jag göra själv?

5 saker du kan göra på 5 minuter:

  • Berätta för dina grannar om Odlingsnätverket Seved
  • Busplantera en vårlök och hälsa från Odlingsnätverket
  • Planera in nästa odlingsträff i din kalender
  • Skriv ut en infobroschyr om Odlingsnätverket och sätt upp på jobbet eller skolan
  • Börja förgrodda på ditt fönsterbräde

Vill du starta en egen odling?

  • Kontakta Fastighetskontoret om du vill börja odla på en kolonilott
  • Prata med dina grannar/ fastighetsägare/ bostadsrättsförening om att börja odla på gården
  • Kontakta Gatukontoret för odling på allmän platsmark (parker och torg m.m.)