Styrelsen

Styrelsens medlemmar

Ordförande: Linnea Wettermark
Vice ordförande: Valeria Kovacs
Sekreterare: Hanna Larsson
Kassör: Göran Larsson
Ledamot: Kristian Högberg
Ledamot och koordinator: Maria Kim Persson
Ledamot: Eva Sjövall
Suppleant: Natanael Dalid

Valberedning: Tomas Wahlstedt
Valberedning: Paulina Cronsioe